FR MG

  • Fetin´ny taranaka 2017 Alahady 26 Novambra 2017 Fetin´ny Taranaka sy Fianankaviana
  • Krismasy 2016 Fankalazana Krismasy 2016
  • Fetin´ny taranaka 2017 Alahady 26 Novambra 2017Fetin´ny Taranaka sy Fianankaviana
  • Programme 16-17 nov 2013Discours comité 150
  • Krismasy 2016 Fankalazana Krismasy 2016
  • 2 Concours Dihy mirindra
  • 2 ConstructionFévrier 2012(Plus d'info)

150 taona FJKM Fenoarivo : 1863 - 2013

Ny komity faha-150 taona ny Fiangonana FJKM Fenoarivo dia faly manokatra ho antsika ity tranonkala ity. Eto no natao hifampitana vaovao sy ireo zava-misy rehetra momba ny fanitarana ny Fiangonana.

Dimampolo amby zato taona (150) tamin'ny 2013 teo ny fiangonana satria niorina tamin'ny taona 1863. Ka noho izany indrindra no nanaovana izao fanavaozana sady fanitarana ny trano fiangonana izao, ho vato fehizoron'izany 150 taona izany.

2015 isika ankehitriny ary efa mitohy amin'ny ezaka rihana amin'ity taona ity. Ho hitantsika eto ireo ezaka efa natao, ireo zava-misy ankehitriny ary ny ezaka mbola ho tratrarina aoriana.
Hita eto ihany koa ireo sary mirakitra manokana ny ezaka efa natao, sy ireo fandaharam-potoana  tsara ho fantatra mandritra ity taona ity.
[Tsindrio eto]
Copyright 2012, fjkm.fenoarivo.org . Réalisation : iarivo.com